Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Thiên Việt ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muthienviet.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Thiên Việt

V7M6S1W6Q6
H8B5O5X5X3
A3H3Q7L6E4
C2R2T7R5H9
Q8M2M7X2L6
M4M2M1H6S3
Z5P1M3R3R7
B5F7L1Z5H6
E3H8X5G8W3
I8J9O1F3P7
I9Y7N3O9C5
V9Y1K2M9D5
B3Q2M2E6U6
D4W9F6G5B7
W2S1D5U5G7
F1S1I3M2M3
A4Z9S6R3H1
T4X5R7Z7T6
V4E6T7A9N1
Z8R3K7E4M8
J7F8Y4I1E2
S5K2Z6H2O3
Z9R3L4Y5V4
B4U4G4B9F9
C5C2I4I9X5
P7A8H8W6D3
O1Q7W7A4T6
K7F4F7N1I4
E4G2H8V8Y2
R2X4P8J2X8
A2G7P8P5N4
B8P4L3W2M9
Z5B7A2Z8I2
Y6H3T7V2K5
B6Q6O6W2W6
Q5B8C6V3G3
D9Y6R5I1Q3
L3Q1B3B5U6
E6G3A7R1U7
X6T9F2R6Z5
Z4C8R3N2A6
X1Z1R2I8A8
E8T4V6P2Y9
H4X9K1U2C6
L7O2O8X6N4
D3M9D9W8Z3
K3G2P5B2G5
H6R6Q2K4F3
Q3Y7X1J8H4
E6L3X3U3N1
P5B2K2G1E4
H1X2D1H3J5
J3G6K3D7E1
T7E8O1O3J1
P9B1I6N1E5
X9X3B7B3T1
K1K1F2V2M9
Z9G2O3B4M6
H9Q1S9O2N9
P1F9P5Z5X6
V9C7T5H4M8
Z8U9N1V5J7
J4I6F8L2W2
A8A9U8A3Y5
N1P4H6W5U8
T8M7Y7Z5H7
O7X3T4A4K3
B3N3V2J7F1
L6I7N2M1E1
Z9X2D8U2O7
Q5P5B7R8W2
P3V6F4S3J1
H5G2R3Z1D2
I5K6H1U5J3
X3T3P2K8T6
S2A2A1X7F1
O1G1C6V1D4
R7P6M9D9A5
J9U8W3N8Y8
T2L4N5I5H7
A7M2F5H9A5
J8U2O5H2I9
F8F4E7N3X3
Y3D8Q9L4P6
V7Z1X3I7G9
M5F7X7R3R1
T3J3A8O4T7
O6O1X6X4W8
N9E2L6K2T2
K4F3K8P4L4
T8R5A5F9O1
K8I5K8O3I2
H3Z8X4P9A8
B5U6T1A1L9
P2F3J5W7K9
J1J3I9Z9J2
Q7S5T3L9S9
L5Z2A1M6G6
K7Q6K2T2U4
S3Q9A1B4C3
S4N4N8W2N3
B4X1Z4R5Z4
F7W2I9A1P5
Z5C4N1K9Y8
M8Z4B8C8P9
A4O3N8O6H5
E6S7Q4B2N5
U5P5I3Q9K2
B7C8O6J5M9
L9M3X1K2J2
C9J4P3C3Q2
L3E1Y4I5V7
C3A6Z6H5I5
Q6U2S4I3Z7
R4S1F1K8Q9
J1G1M1S3A8
X9C3W9L9Z8
E7I8G9D9X3
M2M3X3B3M2
P6G1P7B4X9
E8Y9Q4N6E4
L9Q2V7S4Z8
N9J3G4Y2M7
M2A6O8M9E9
X4K4V7K8Y6
S1B3C9P9N6
W4B9H4C7M8
E1D3C9Q4W1
C4Z7H4D7M4
V2I3U4I4X1
F3Y7A2B5K6
J7Z9A3A4U3
R8F1Q5G9X7
Q8N1M3R2U2
M6B7V4J2Y1
S9N9D4A3I2
N2Y6T9D6S4
M9J5S9P7G3
C1N6O4N9T2
Z8G5Y3P5Z3
M6H4I6M4T6
X7G8L7G4U4
W7Q5R1Q6T1
R1Z6M2V2K2
Y6C4S1W3B6
J1O8X7O3C4
V4N5W8X1I7
F8D1Z4C6N4
B2X5S2J4M5
I8Y7D6W9J3
F8K4J4T8X1
V1J8B6D8R3
X3V7J6X9D2
M4N8O3K5R5
B5N4E8L3U9
Y7X2W5K2W5
D8K1P7V2S8
M4G8B6I9R8
M3U6Y7E5Q1
S4X4M1I6B6
R6U8F7K7N1
R8L9K4A9J4
G2X2Q7Q5Z9
R1X4Z4U8X2
X2C6H1M7W5
F4E9V3G2U8
E8O4E4R6X1
M8H9H2A8W7
P8K2O6Z7P3
Z8A9Y4E1S4
R2F8S3L3E6
P9J2H9S9V8
D9I7T4Y7K8
F5I8V7I4O8
D2H1J5U4E6
N5T7T2I6K9
M3Z6F2P8D3
A7Z7D6B9V5
N3T9H8N4D5
A8V8L6U7T7
Y7A5O6G9C4
Y7P5M1U7V6
S5B8N1O1F8
U2G2E9G2L9
B4N4R7Z9N1
G7J4Y8M1I1
U6D7I7Z8O2
Q2E9B9V2L3
O1W4C8Z9R1
S7W6M9S2N6
J8W1N2M3Q7
N4D4B7B8B5
K7S7W4C5L1
N5U8H2V1G4
K7M6J7M8X2
Q8P5R9P7T1
M1S4M6F9M5
M4J5Y1M6F3
H5X7Z1Q1V7
U1U4J3M8I7
W8R3Q4O5S4
I5U1I4X6U6
O6F5K2U2M5
L9U3D5T5C1
W7I4O7D9Q8
F9V7W4N2B6
Y8I2P9M1X6
E4I7Y9F6S3
W9N1U6L9F3
Q7V1M1K9R6
X8Z5F8Q2Q2
V6V3U7K8V3
E7Y4O5H4X3
S4L2K4Q2G6
V1E9H4O4B4
J6V8Q2G2V8
S3U4A7Z6H3
J1S9V9E6G3
L7F8F5S8K1
A8L3Y5O9F2
K8V5W6H4A6
O6Y2L7J5A8
C5V3M9J3Y8
Y3I6Z1M8X5
B1H5N7W9C6
P9S7G2J6L8
S1J1I7O7O8
P3O5W2A5W4
C5Y5Z5K2G2
N3I4V9Q7N7
J9J7E3Y8S6
X9Y9O1Z6L3
L6B4B8M8Z3
Q1T9T1F6E5
T6F5E4X8P3
K9U7S2H2D3
Y9R9E8D6Q3
E5D1H5Q6J1
P3O6D9B5K3
X7F3D4V5R4
W6L4Y6B7T9
S6A3L5J7C7
G3G8S7F2R3
R2K6W5E5V1
Y7Y9F5Y9R3
V5M2F9Q9V9
A8P1A4H4U9
C6R5G1C4L2
D7Q6D9Q1L7
N6N5C3L5I8
T6A7G4X9O9
R6Q2D4O4W8
A2V6Z5F8E8
B5P1U2P3F7
N1G3P7K1A1
B5E7C3M6H1
V1D6V5T9H3
D9E9F4O2I6
O1L9N8L9A8
C2Z5F2Q3B5
D4W7K5C2T9
G9B3D9K3D9
L3W7A3E4Z9
N4K8C3X7B4
F6F3V9B8G3
G3T6K8X4F7
N2A4P1P4O4
T5R6S6S7C8
X3F8P5A9U6
N7P1I7S6O6
L8Q1V8S4Y3
P5R7C8U1X9
D3L9D1U7H3
S1I3U1K9W6
X5H9Z8S3Q6
D5K5O5F4W6
T8U9G4Q9X2
N1Q7H6S3X4
N9O9G5F8C9
S3N2S9U3I3
X3E1T5K6V8
T1K8Q6Z8N6
O3R3G4C5M5
G6E2K5Z4F8
K8C6O9Y1F6
Y2G4Q4H2F9
K3B7R4V3O4
L5M3M2C5U2
A6R3W4O4Z1
Z3W2J1W5B5
R8L3J2I4W6
O3C8T4K9F2
K9M3W7N5A5
U8X9D3O2G1
T4N7Z1D8H4
E2I2S9C2M2
E4V7S8M9E2
O6J3X5L3N1
P1T8K2L3A6
Z2C7U7L6K5
P1K7B1W1F8
Y1D4U6B4V6
Y7C3F3M4N6
O5E7U9B4M4
Y4S3B5L1T7
S3A5T1A2M8
X1P5H6J1L8
B5O7H6W3M9
P3W8D8L9X1
R9N7J7Y8N8
N1G1A1V9F5
B5T2O8U6Q6
X5N3H5M3D8
N5A9P4W2V7
M1P3W3Q4J1
F5J6Y1D1E4
G2O9J9R3R5
D1T4J6Z2Z4
O2V4P4G4A6
N8L6X3H1R9
L8M5B5J6K5
T8O6I4O9J3
V8V3K2Z2R8
P6M3H6F3U4
L6M9V3U4M5
I3S7B7J9R9
I3Q1Y9N9E6
E6J7X8V5S5
B9V5E6C7O6
O7Z7S9Z8N6
S6G5X4A9T3
Y4T4Q4W2Q6
R8I6V9Z4V9
K3Z9W7W4N3
V9F6D7Q9B1
F5W1S4M7K6
O5Y3O8X3D3
S3F1S4G6N6
B9Q3J2W2G9
M6U9U4Q9H9